Guus van der Heijden

Gekozen in Hall of Fame op: 19 november 1991


Gedurende 36 jaar was hij lid van vele commissies. Voornaamste functies : bondsbestuurslid 21 jaar, waarvan 14 jaar als voorzitter, tevens voorzitter van de Europese bond CEBA en penningmeester van de Wereldbond IBA. Door zijn inzet drukte hij een stempel op het nationale en internationale amateur-honkbal. Initiatiefnemer Honkbal en Softbal Museum, het eerste bondsmuseum in Nederland.