Artikelen

Prettige en interessante zomersport
9 augustus 1941
In de van 11 tot 16 Augustus te houden sportweek, is ook voor dé honkbalsport de benoodigde tijd beschikbaar gesteld en wel op Donderdagavond van 7.45 tot 9.30 uur. De H.C. '38 valt de eer te beurt dit onderdeel te verzorgen en zij meent dat te moeten doen door het organiseeren van een demonstratie-wedstrijd tegen een Hilversum-combinatie, waarbij dan tevens gebruik zal Lees meer