Artikelen

H.C. '38—HILVERSUM II
4 juli 1941
Voor a.s. Zaterdag is de competitiewedstrijd H.C. '38—Hilversum II vastgesteld. In Hilversum verloren onze plaatsgenooten met 15—12, zoodat, daar de Bussummers natuurlijk met revanche-gedachten zijn bezield, een spannende strijd tegemoet kan worden gezien. Wel zijn de Hilversummers den laatsten tijd goed in vorm, getuige een 40—2 overwinning op de Nephieten, maar dat Lees meer
De H.C. '38 met 21—10 verslagen
8 juli 1941
Door de overwinning op H.C. '38 is Hilversum II zoo goed als zeker van het kampioenschap van de derde klasse der Stichtsch-Gooische honkbalafdeeling. Zij. behoeft uit de resteerende wedstrijden slechts één punt te behalen om dit tot een feit te maken, hetgeen voor de groen-witten wel geen moeilijke taak zal zijn. . De H.C. '38 rest nu nog zich zeker van de tweede plaats Lees meer
Hoe honkbal gespeeld wordt! V
10 juli 1941
WE hebben tot nu toe o.a. drie manieren behandeld, waarop men „uit" kan gaan, n.l.: drie-slag, uittikken tusschen twee honken, en uitvangen. Van de tweede slagpartij kreeg de eerste batter 4 wijd en bevindt zich nog op het 1e honk, terwijl nummer twee na 1 wijd een foutslag gaf, waardoor hij op 1 slag en 1 wijd kwam. Wat is nu een foutslag? Wel, de naam zegt het reeds, Lees meer
Hoe honkbal gespeeld wordt VI
11 juli 1941
GEVEN we eerst een kleine samenvatting van hetgeen party B in de slagbeurt tot op heden bereikt heeft, dan komen we tot het volgende resultaat. De eerste slagman kreeg 4-wijd dus, mocht naar het 1e honk „wandelen" zonder gevaar te loopen tussenin het thuis- en het 1e honk te word«n uitgetikt. Nummer twee gaf niet alleen enkele foutslagen, waarop het de veldpartij niet Lees meer
De Sportweek
12 juli 1941
BUSSUM. — Omtrent de plannen voor de Sportweek, die van 11 — 16 Augustus in onze gemeente wordt gehouden, vernemen wij het volgende. Op Maandag 11 Augustus zal des avonds de Sportweek worden geopend in het Sportpark aan den Voormeulen-weg. Vóór de opening zal de Bussumsche Politiesportvereeniging een marsch door de gemeente houden, waarbij de muziek van de Lees meer
Hoe wordt honkbal gespeeld? VII
18 juli 1941
DANK zij de fout van den derden slagman van partij B, die met het 1e en 2e honk bezet, in het binnenveld sloeg, waardoor zijn beide voorgaande batters uitgemaakt werden, heeft partij A nu een goede kans gekregen om de tegenstanders eveneens „voor nul aan den kant te zetten." Deze term wordt gebruikt indien de slagploeg in een slagbeurt geen run heeft kunnen Lees meer
DE H.C. '38 WEDEROM NAAR UTRECHT
22 juli 1941
Zaterdag a.s. trekt de H.C. '38 voor de tweede maal naar Utrecht, om als tegenpartij van D.O.S. II te fungeeren. Thuis werd weliswaar met 25—9 gewonnen, maar daar moeten .we toch niet te veel op af gaan, om onze conclusie te trekken. De D.O.S. menschen zijn den laatsten tijd aardig vooruitgegaan en de Bussummers moeten op feilen tegenstand rekenen. Wanneer echter goed van Lees meer
Hoe speelt men honkbal ?
25 juli 1941
Partij A heeft dus door een home run in de 2e innings de leiding genomen, doch zooals wij reeds schreven, is het door deze homerun niet 4—0 maar 1—0 geworden. Onbillijk ? Toch niet, want veronderstel eens, dat U een twee-honkslag zou geven en alvorens U de kans kreeg via het 3e honk thuis te komen, na U drie spelers -uitgaan, dan levert dat immers heelemaal niets op Lees meer
D.O.S. II won met 18—16
29 juli 1941
Het heeft de H.C. '38 in Utrecht dit jaar niet meegezeten. Zooals verwacht werd bood D.O.S. sterken tegenstand maar over 't geheel genomen maakte de H.C. '38 een beteren indruk dan de D.O.S.-menschen. Vooral aan slag was iet ditmaal weer echt ouderwetsch hoewel verschillende fraaie tikken door de D.O.S.-fielders werden uitgevangen Het is een buitengewoon aardige, maar vooral Lees meer
Spannende strijd
5 augustus 1941
In onze voorbeschouwing voorspelden we reeds, hoewel voor beide partijen niets meer op het spel stond, dat de wedstrijd H.C. '38—'t Gooi toch nog wel de noodige spanning zou opleveren. Deze voorspelling is inderdaad juist gebleken. Het heeft de H.C. '38 niet mogen gelukken haar laatste wedstrijd te winnen, alhoewel de uitslag net zoo goed andersom had kunnen zijn, wanneer Lees meer
Prettige en interessante zomersport
9 augustus 1941
In de van 11 tot 16 Augustus te houden sportweek, is ook voor dé honkbalsport de benoodigde tijd beschikbaar gesteld en wel op Donderdagavond van 7.45 tot 9.30 uur. De H.C. '38 valt de eer te beurt dit onderdeel te verzorgen en zij meent dat te moeten doen door het organiseeren van een demonstratie-wedstrijd tegen een Hilversum-combinatie, waarbij dan tevens gebruik zal Lees meer