Artikelen

Tournooi op Hemelvaartsdag te Hilversum
20 mei 1941
Aan het honkbaltournooi om de zilveren handschoen, dat wederom op Hemelvaartsdag door de vereeniging „Hilversum wordt georganiseerd op het Sportpark in Hilversum, zal de Bussumsche Honkbalclub 1938, met de organiseerende vereeniging als eenige Gooische vertegenwoordigers deelnemen. Daar dit tournooi zeer sterk bezet is (louter eerste klassers en overgangsklassers) kunnen Lees meer
Bussumsche club verloor met eere
23 mei 1941
Op Hemelvaartsdag nam de H.C '38 uit Bussum deel aan de voor de derde maal verspeelde serie wedstrijden in het Hilversumsche Sportpark om de Zilveren Handschoen. Zooals wij reeds in onze voorbeschouwing voorspelden, hebben de Bussummers het niet tot een overwinning kunnen brengen, ofschoon zij dapper weerstand hebben geboden aan hun sterke tegenstanders. Van den winnaar Lees meer
D.O.S. II delft met 25—9 het onderspit
27 mei 1941
Zaterdag vonden de eerste competitiewedstrijden plaats voor de 3de klasse van den Nederlandschen Honkbalbond. De H.C. '38 uit Bussum kreeg D.O.S. II op bezoek en het beloofde een interessante wedstrijd te worden. Om 4 uur nam de strijd in de „Zanderij" een aanvang en de Bussummers gingen voor de eerste inning het veld in. Al spoedig ging D.O.S. voor nul aan den kant en Lees meer
Spannende strijd tegen Hilversum II
3 juni 1941
De tweede competitiewedstrijd van onze Bussumsche Honkballers is in een eervolle nederlaag geëindigd. Het heeft Zaterdagmiddag geducht gespannen in het Hilversumsche Sportpark en de eerste innings gingen dan ook gelijk op. De vierde inning echter heeft de Busummers de strop bezorgd: wel werd de achterstand gedeeltelijk ingeloopen. maar ondanks uiterste krachtsinspanning kon Lees meer
NEPHIETEN—H.C. 38
10 juni 1941
Zaterdag om vier uur speelt de H.C. '38 haar tweeden thuiswedstrijd en ook dezen keer moet het tegen Utrechtenaren worden opgenomen. De Nephieten zijn Bussums gasten. Wij hebben aan deze ploeg een prettige herinnering door den wedstrijd van twee jaar geleden op 't Sportpark-Zuid, toen een viertal Amerikanen de drijfkracht der vereeniging vormden. Hoe de ploeg nu in 't Lees meer
Utrechtenaren met 27-12 geslagen
17 juni 1941
Ook de tweede Utrechtsche Honkbal vereeniging, de Nephieten, heeft met groote cijfers in de H.C. '38 haar meerdere moeten erkennen. De spanning was echter veel grooter dan tegen D.O.S. II, daar de eerste drie innings ongeveer gelijk opgingen, en de Nephieten een veel beter veldwerk lieten zien dan D.O.S. II. De H.C. '38 begon niet al te best, maar heeft zich keurig hersteld Lees meer
Hoe wordt honkbal gespeeld ?
27 juni 1941
IN BUSSUM valt een krachtige opleving voor het honkbalspel te constateeren. De H.C. '38 speelt in de competitie van den Ned. Honkbalbond en slaat daar een zeer goed figuur. Om dit spel, dat tot de meest ideale sport in de zomermaanden behoort, wat meer bekendheid te geven, zullen wij in een reeks artikelen uiteen zetten hoe men het honkbalspel beoefent. Een doel, als Lees meer
Hoe wordt het honkbal gespeeld? II
28 juni 1941
IN ons vorig artikel schreven we, dat het werpen aan bepaalde eischen moet voldoen. Welnu de werper, die op de rubber werpplaat staat, moet den honkbal, ter grootte van een perrybal doch dan harder, ten eerste over het thuishonk gooien. Dat is de vijfhoekige rubberplaat waar u den slagman, hetzij aan linker-, hetzij aan den rechterkant naast ziet, al naar gelang natuurlijk of Lees meer
Hoe honkbal gespeeld wordt
3 juli 1941
IN de beide vorige artikelen gaven we o.a. enkele manieren aan, waarop een speler „uit" kan gaan. Er waren in den voor onze uiteenzetting van het spel gefantaseerden wedstrijd twee spelers „uit". Alvorens de partijen kunnen wisselen, de veld-partij aan slag komt en omgekeerd, moeten er 3 uit zijn, derhalve gaat de slagpartij nog verder. Nummer 1 was op 3-slag Lees meer
Hoe speelt men honkbal ? IV
4 juli 1941
ZOOALS u nog weet kwam er van de slagpartij nog wel een over het thuishonk, doch een run leverde dit niet meer op, omdat het gebeurde bij het uitgaan van den derden slagman. Met 0-0 is dus gewisseld en de partij, die nu aan slag komt, heeft derhalve een goede kans om na de eerste innings een voorsprong te nemen. De werper is er echter blijkbaar nog niet in, want de Lees meer