7 juli 1969

HCAW in De Kuil niet bij machte de Sparta-verdediging te doorbreken

Doorgeschoten ballen en liefst 18 geslagen vangballen brachten Bussumers 7-0 nederlaag

Vergeefse duik van Rob van der Gaast op het eerste honk, waarop hij door de snelle aangooi van de Sparta-werper niet tijdig kon terigkeren. (Foto: Goois Nieuwsblad)
Nee, veel viel er zaterdagmiddag in De Kuil voor het publiek niet te genieten tijdens het honkbalduel tussen het Bussumse HCAW en Sparta uit Rotterdam. De sterke Sparta-ploeg had even tijd nodig om op toeren te komen, maar is geen ogenblik in gevaar geweest. Integendeel de 7-0 overwinning op HCAW was een duidelijke afspiegeling van het krachtsverschil. De Bussumse honkbalploeg kan te weinig kracht ontwikkelen om in de hoofdklasse een rol van grote betekenis te spelen. Het zijn de oude kwalen: te veel veldfouten en — al weerde Ade Fijth zich kranig op de heuvel — te weinig mogelijkheden om Hoffmann te vervangen. Twee werpers zette HCAW deze zaterdag in, maar de cijfers spreken duidelijke taal: twaalf honkslagen tegen de Bus-sumse pitchers, terwijl werper Le Cuivre van Sparta slechts drie honkslagen te noteren kreeg.

Toegegeven, er werd door de Bussumers meer geslagen dan in vorige jaren, maar tijdens het duel in De Kuil bleek nog eens, dat er groot verschil is tussen de bal raken en trefzeker slaan. Achttien maal sloegen de Bussumers een vangbal: een triest record. Hartverwarmende momenten waren er overigens ook. Een paar fraaie vangballen en feilloze aangooien van het HCAW-veld verdienen aparte notering, evenals het uitstekend dubbelspel, dat een vlot einde van de eerste helft tweede innings betekende. Aan de andere kant verloor de thuisclub o.m. terrein door een aantal doorgeschoten ballen.

Het begon zaterdagmiddag niet al te hoopvol. Want Ade opende met 4-wijd voor Beckers, die dankzij een honkslag van Hamilton Richardson het tweede honk bereikte. Daarna beperkten Fijth (2x3 slag) en v. d. Ster met een mooie vangbal, de schade. Van der Ster had voor de aanvang van de wedstrijd bloemen aangeboden gekregen. Hij is afgelopen vrijdag in het huwelijk getreden.

2—0

Naarmate de achterstand van HCAW op Sparta groter werd, werden ook de worpen van Fijth onmachtiger. Na rijp beraad op de heuvel besloot men Filipiak de plaats van Fijth in te laten nemen. (Foto: Goois Nieuwsblad)
Van Ewijk sloeg in de tweede helft van de eerste inning de eerste van een serie vangballen. Sparta nam in de tweede slagbeurt de leiding. Bouts kwam door een honkslag op één, werd naar het tweede honk gebracht door een honkslag van Augustinus, waarna De Brouwer een Stootslag afleverde, die Bouts op het derde honk deed sneuvelen. Daarop kwam Le Cuivre aan slag. Een doorgeschoten bal bracht Augustinus op drie en hij kwam daarna binnen door een onjuiste aangooi. Beckers sloeg vervolgens De Brouwer binnen. Goed optreden van het Bussumse veld voorkwam een grotere achterstand.

Morris Cranston kwam tot het derde honk in de tweede innings, waarna er lange tijd niet meer werd gescoord, ondanks enkele foute aangooien en veldfouten in o.m. de derde innings, die Sparta wel veldwinst, maar geen punten opleverden.

De HCAW-ers lieten het vangballen regenen, terwijl het Sparta-negental voorlopig in bedwang werd gehouden.

Pas in de zevende innings werd het pleit beslecht. Richardson opende met een honkslag. Twee doorgeschoten ballen brachten Richardson op het derde honk, waarna Hudson John een vangbal afvuurde, die overigens Richardson over de thuisplaat bracht. Van den Berg sloeg daarop de eerste en enige homerun van de middag en bracht daarmee de stand op 4-0 voor Sparta. Arindell kreeg nog 4-wijd, maar Bouts en Agustinus zagen hun tikken uitgevangen.

Gespannen wacht Rob Rijnders op de bal. De aangooi komt echter net te laat en Augustinus scoort voor Sparta het eerste punt. (Foto: Goois Nieuwsblad)
In de achtste innings bracht een honkslag De Brouwer op het tweede honk. Een doorgeschoten bal leverde opnieuw een honk winst op, waarna met Le Cuivre aan slag Fijth werd vervangen door Rob Filipiak. Le Cuivre kreeg 4-wijd. maar ging vervolgens uit naar twee op een stootslag van Beckers. De Brouwer had inmiddels het derde honk bereikt en kwam binnen op een honkslag van Richardson. waarbij Beckers op het tweede honk sneuvelde. Weer eens een doorgeschoten hal leverde Richardson het. tweede honk op. Hij stal het derde, terwijl John door 4-wijd op de honken kwam. Een door v. d. Berg geslagen vangbal voorkwam grotere schade.

In de laatste slagbeurt kwam Sparta toch nog aan een royale overwinning. Bouts was door 4-wijd op de honken gekomen, bereikte het derde honk door een twee-honkslag van Augustinus en — het wordt eentonig — een doorgeschoten bal bracht Bouts binnen. Le Cuivre sloeg tenslotte Augustinus over de thuisplaat. De wedstrijd eindigde daarop snel toen Sparta met een fraai dubbelspel v. d. Ster en Hazel uitschakelde nadat v. d. Gaast de achttiende vangbal voor HCAW had afgevuurd.

Werpersresultaten:
Le Cuivre (Sparta) 3x3 sl, 1x4 wijd, 3 honkslagen tegen en 2 veldfouten.
Fijth (HCAW) 4x3 sl., 3x4 wijd, 9 honksl. en 2 veldfouten.
Filipiak (HCAW) 0x3 sl., 2x4 wijd en 3 honkslagen.