9 juni 1959

H.C.A.W. boekt fraaie zege op T.O.G. 11-2

In de wedstrijd tegen TOG moest HCAW met een invaller uitkomen daar Luteyn verhinderd was. Voor hem was opgesteld Siccama en een omzetting in de ploeg werd hierdoor noodzakelijk. Het tweede honk werd bezet door Ruizendaal en Siccama nam de plaats van Ruizendaal in. Beiden hebbeu echter uitstekend voldaan. Van Siccama kon eigenlijk niet anders worden verwacht. Hij toch is het geweest die het vorig seizoen als aanvoerder van het eerste negental zijn ploeg naar het kampioenschap voerde en met zo'n overweldigend succes de promotiewedstrijden tot een goed einde bracht.

Trouwens alle spelers hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld en TOG geen twijfel gelaten wie de sterkste was. Op elk onderdeel van het spel was HCAW de meerdere van TOG en een ruime overwinning was het resultaat van deze met enige onzekerheid tegemoetgeziene wedstrijd.

Ondanks het feit dat de werper van HCAW, Rob Hoffmann, in deze wedstrijd 5 X 4-wijd gooide stond hij toch minstens een klasse boven de werper van TOG. Bovendien kreeg de TOG-werper bijna geen gelegenheid om 4-wijd te werpen daar de HCAW-slagploeg er goed het oog in had en de bal vrijwel steeds wist te raken, hetgeen ook wel uit het aantal honkslagen blijkt. De 1e inning gaf al direct een aanwijzing. De Haan als eerste plaatste op de eerste bal reeds een honkslag, terwijl Piet Back werd gevangen en Roel Boodt het eerste honk bereikte doordat De Haan op het tweede honk werd uitgemaakt. Daar ook Ben v. d. Luitgaren werd gevangen kwam geen enkele speler over de thuisplaat maar wel was komen vast te staan dat het niet zo moeilijk was om op de TOG-werper te slaan.

De eerste speler van TOG moest direct ondervinden dat de roep die er van de HCAW-werper uitgaat niet ten onrechte is. 3-slag was het resultaat. De volgende twee spelers wisten de bal te raken doch voor dat zij het eerste honk hadden kunnen bereiken waren zij reeds uitgemaakt. De tweede inning bracht voor beide partijen geen succes en zelfs was het zo dat TOG in de derde inning de leiding wist te nemen en een man over de thuisplaat kwam. Door 4-wijd op de kussens gekomen en door het stelen van het tweede en het derde honk bracht een volgende slagman met een stootslag hem thuis. In de vierde inning gebeurde echter het onvermijdelijke. Een mooie 1-honkslag van v.d. Luitgaren gevolgd door een knetterende twee-honkslag van Ruizendaal en nog een honkslag van Siccama gevolgd door een paar foutje van de thuisploeg bracht 4 man binnen en de stand op 4-1 in het voordeel van HCAW. De vierde inning bracht TOG nog succes want door een zeer mooie 2-honkslag wist ook TOG nog een man binnen te brengen. Dat hierna voor TOG geen succes meer was weggelegd kon toen niet meer worden voorzien. Voor HCAW was dit echter anders. Steeds weer joegen de HCAW-ers de bal het veld in en diverse malen werd deze door de TOG-velders gevangen, soms zeer spectaculair. Toch wist HCAW in de zesde inning de stand op 8—2 te brengen en in de 8e inning op 11—2. TOG wist, in hoofdzaak door het goede spel van HCAW, hier niets tegenover te stellen, zodat de Bussummers een ruime welverdiende overwinning behaalden op een prettige faire tegenstander in een treffen dat onder ideale weersomstandigheden werd gespeeld.

Score-verloop:
TOG......0-0-1-1-0-0-0-0-0= 2
HCAW .. 0-0-0-4-0-4-0-3-0 = 11
Werp-resultaten: TOG 6 X 3-slag, 2 X 4-wijd, 13 honkslagen tegen; HCAW 15 X 3-slag, 5 X 4-wijd, 2 honkslagen tegen.

Doordat het tweede team van HCAW verzwakt uit moest komen tegen HCG behaalde het een krappe overwinning met 9—8. Het blijft nog steeds ongeslagen aan de leiding. Het derde negental verloor op regelmatige wijze van Lemet Chromium 13—2.