dinsdag, 26 augustus 1975

ORWO/HCAW: Afgang en herstel

Bussum — Zaterdag: Ade Fijth mist een bal op 'het eerste bonk, OVVO haalt het makkelijk. (Foto: Fotostudio Vonk)
BUSSUM — Zal een protest van OVVO over het spelverloop in de laatste innings van de wedstrijd tegen ORWO-HCAW beslissend kunnen zijn voor de afloop van de competitie? Deze vraag zou wel eens met „ja" beantwoord kunnen worden als 0VVO komend weekeinde twee keer van Haarlem Nicols wint. In dat geval blijft OVVO volledig in de race als de wedstrijden van dit weekeinde tegen ORWO-HCAW 4 punten hadden opgeleverd. Daarom was de situatie in die laatste innings zo belangrijk: OVVO had een man op het eerste en op het derde honk bij een stand van 10 — 8 in het voordeel van HCAW. Toen kwam de tik van OVVO-er Bob Pels. Het leek een honkslag te worden, maar de bal smoorde tegen het lichaam van de veldscheidsrechter en de Bussumse eerste-honkman Gerrit de Ruiter kon Pels op zijn honk uitmaken. Einde van de wedstrijd, was de scheidsrechterlijke beslissing.

OVVO bestuurder en honkbaldeskundige nummer één Han Urbanus had een andere uitleg aan de hand van de reglementen: de honkloper had het eerste honk toegewezen moeten krijgen en de volgende man mag aan slag verschijnen.

OVVO diende dus een officieel protest in, waarvan verwacht mag worden dat het zal worden toegewezen. Indien dat door het verloop van de competitie noodzakelijk wordt zal dat vermoedelijk inhouden dat de wedstrijd van afgelopen zondag vanaf de negende inning met OVVO aan slag, 2 man uit en drie honken bezet zal worden verder gespeeld.

Het was zondagmiddag trouwens aan de Amsterdamse Kruislaan toch een honkbalthriller van de eerste orde. Al in de eerste slagbeurt leken de Amsterdammers op een herhaling van de vernedering af te gaan die ze ORWO/HCAW een dag tevoren in de Bussumse Vallei toedienden.

Nadat Jan Visser al het eerste punt voor OVVO had gescoord sloeg Paul Koch met drie honken bezet een homerun en zette zijn club op de veilig ogende stand van 5—0. Maar in tegenstelling met de dag ervoor vocht HCAW nu terug en langzaam maar zeker kwam de ploeg in de buurt van de Amsterdammers. In de tweede inning scoorde Jos Kervers, na zelf een honkslag te hebben gegeven en thuisgeslagen te zijn door een honkslag van Bart Seidel (5—1). In de derde slagbeurt liet tweede honkman Jan de Graaf het tweede Bussumse punt aantekenen. Hij kwam door vier wijd op het eerste honk, werd verder gebracht door een honkslag van Arnold Smith, schoof nog een honk op toen Jos Kervers door geraakt werper het eerste honk kreeg toegewezen en scoorde toen Wim Hageman met een honkslag aantoonde dat hij over zijn vormverlies heengroeit.

In de vijfde inning groeide de wedstrijd uit tot een regelrecht spektakelstuk, toen ORWO niet minder dan vier punten aan zijn totaal toevoegde, en zelfs de leiding nam. Jan de Graaf kreeg opnieuw Vier wijd van OVVO-werper Hijzelendoorn. Arnold Smith en Peter van der Ster hielpen hem en zichzelf verder via honkslagen en toen kwam de verschrikkelijk harde dreun van Ade Fijth diagonaal over het OVVO-terrein. Weliswaar niet over het hek, maar wel zo ver dat voor Ade een homerun „inside the park" aangetekend kon worden (5-6).

Voorsprong,

In de zesde inning bouwde HCAW de voorsprong zelfs uit, weer via Jan de Graaf en slagwerk van Arnold Smith (5—7). Maar OVVO was nog lang niet van plan zich bij een toch wel onverwachte nederlaag neer te leggen en in het gelijkmakende gedeelte van deze slagbeurt kwam de ploeg dan ook via een homerun van Jelle Postma met Charles Urbanus op de honken naast ORWO/HCAW (7—7).

Even leek het erop dat de Bussumse supporters te vroeg gejuicht hadden. ORWO scoorde in de zevende slagbeurt niet, maar een driehonkslag van Jan Visser bracht voor OVVO Don Wedman over de thuisplaat. (8—7). Opnieuw bewees de ploeg van coach Jan Schriek dat men als het moet terug kan vechten.

Want in de achtste slagbeurt kwam Jan de Graaf in deze wedstrijd bijna volgens traditie door 4 wijd op het eerste honk, werd hij verder geslagen door een honkslag van Arnold Smith en kwamen beiden binnen door een uithaal van Peter van der Ster, die de laatste op het derde honk bracht (8—9).

Eindstand

Ook in de negende slagbeurt was er aan Bussumse kant nog een driehonkslag in petto en wel van Jos Kervers, die tenslotte werd thuisgebracht door een honkslag van Alfred de Leeuw, en daarmee de voorlopige eindstand op 8—10 in het voordeel van ORWO/HCAW bepaalde. Een eindstand die mogelijk nog veranderd kan worden als de wedstrijd door het OVVO-protest nog een staartje krijgt, maar die in ieder geval aantoonde dat de ploeg zich na een fikse nederlaag snel herstellen kan.

Werpcijfers

Resultaat per inning: ORWO/HCAW 011 041 021; Fijth 3—1—14—1; OVVO 500 002 100; Hijzelendoorn 8 innings en Boeren 1 inning 8—5—12—1

Zaterdag

Achteraf is wellicht het enige gelukkige feit uit de wedstrijd van zaterdag in de Honkbalvallei de snel opgelopen achterstand. Daardoor kwam de vervanging van werper Ade Fijth door René Boin in de tweede inning zo tijdig dat Fijth in ieder geval voor zondag inzetbaar zou zijn op de heuvel. Blijft natuurlijk de vraag of de coach van een toch niet optimaal draaiende ploeg, zoals op dit moment ORWO/HCAW, tegen een OVVO met Charles Urbanus op de werpheuvel niet een nederlaag moet incalculeren en zijn sterkste werper moet bewaren voor de wedstrijd waarin OVVO zijn zwakkere werpers moet inzetten.

Met deze opmerking is overigens neit gezegd dat René Boin het zaterdag op de heuvel tegen OVVO slecht heeft gedaan: de zes honkslagen die 0VVO in 7 2/3 tegen hem kon plaatsen zijn alleszins redelijk, zeker gezien de matheid waanmee HCAW zaterdagmiddag opereerde.

Ongeconcentreerd

Het was dan ook vanaf het beigin in de eerste wedstrijd van dit weekeinde tegen OVVO een verloren partij. Aan slag lukte het HCAW nauwelijks iets in te brengen tegen een subliem wenpende Charles Urbanus, terwijl het Bussumse veld zo ongeconcentreerd speelde dat dat het beschamende aantal van acht veldfouten opleverde.

Toen Ade Fyth dan ook in de tweede inninig niet minder dan vijf honkslagen moest toestaan aan de OVVO-slagploeg, waaruit uiteindelijk evenzovele punten voor de Amsterdamse ploeg voortkwamen stond René Boin, die in de tweede inning zijn taak overnam, voor een hopeloze taak. (0-5). Het enige wat ORWO/HCAW in deze fase terug kon doen was een honkslag van Wim Hageman in de eerste inning. In de derde inning leek het drama voor HCAW op weg te zijn naar een ontknoping in zeven innings. Charles Urbanus trakteerde Boin op eem tweehonkslag, kwam op 3 door een wilde worp en werd thuisgeslagen door Bob Pels. Pels bereikte vervolgens het tweede honk door een foute aangooi van René Boin op Ade Fijth die nu eerste honk was gaan spelen, kwam op het derde honk door een doorgeschoten bal en werd thiusgeslagen door zijn derde honkman Paul Koch.

OVVO-verdediging

Tot de zesde slagbeurt waren er aan beide kanten nauwelijks offensieve daden te noteren, afgezien van twee elkaar opvolgende honkslagen van Jos Kervers en Bart Seidel voor HCAW, maar ze waren toch geen reële bedreiging voor de prima draaiende OVVO-verdediging. Pas in de zesde slagbeurt leek het weer mis te gaan voor HCAW. Don Wedman gaf voor OVVO een honkslag en bereikte vervolgens het derde honk door opnieuw een veel te wilde aangooi van de werpheuvel naar het eerste honk. Doordat de volgende Amsterdamse slagman, Jan Visser, werd uitgemaakt kon echter verder onheil voor HCAW worden voorkomen.

Magistraal

In de zevende inning leek OVVO, met nog steeds „maar" een stand van 7—0 de wedstrijd toch te willen uitmaken. Jelle Postma kreeg met één man uit voor OVVO 4 wijd, kwam vervolgens door een magistrale stoot-honkslag van Charles Urbanus, in de richting van het derde honk op het tweede honk en er raakten zelfs drie honken bezet met de volgende slagman Bob Pels. Zijn tik leek niet moeilijk te verwerken, maar door veel te lang aarzelen van Jos Kervers kon geen van de honklopers uitgemaakt worden.

Bij de volgende slagman van OVVO, Paul Koch, ging Pels echter uit door een aangooi van korte stop Arnold Smith op het tweede honk en vervolgens werd het dubbelspel voltooid door een aangooi van Jan de Graaf op het eerste honk waardoor Paul Koch uitging. De achtste inning was van HCAW-zijde weer een illustratie van het gebrek aan concentratie en inzet waarmee de eerste wedstrijd van dit weekeinde is gespeeld. Jurre de Vries kwam voor OVVO door 4 wijd op het eerste honk en vervolgens op het tweede door een honkslag van Bruce McNeily. Vervolgens ging De Vries op weg naar het derde honk, maar bij deze poging tot stelen werd hij ingesloten door het Bussumse veld. Niettemin kreeg hij het derde honk door hinderen van Bart Seidel die naar het derde honk was gekomen om zijn teamgenoten te assisteren. Vervolgens kon De Vries nog makkelijk scoren doordat René Boin bij een poging van McNeilly om het tweede honk te bereiken daar grandioos overheen gooide, waardoor Jurre de Vries kon scoren. Even later herhaalde zich bij McNeilly hetzelfde en dat leverde OVVO het negende punt op. Een wedstrijd voor ORWO/HCAW om maar zo gauw mogelijk te vergeten.

Werpcijfers

OVVO 052 000 020

ORWO/HCAW 000 000 00

Werpresultaten: Ade Fijth 1 1/3 inning + 5 man 0-0-6-3; René Boin 7 2/3 inning 2-3-6-5; Charles Urbanus 14 (!) 0-5 geen veldfouten.