vrijdag, 1 augustus 1975

Honkbal

BUSSUM — „De jongens hebben het hier best naar hun zin", was de duidelijke uitspraak van Mike Zuziak, de leider van de jonge Amerikaanse honkballers die afgelopen zaterdag in Bussum arriveerden voor een veertiendaags verblijf.

BUSSUM — Mike Zuziak en Jan Kort in een plezierig gesprek tijdens de wedstrijd van The Falcons tegen Oosterloo FM. Zuziak, enthousiast over de geweldige ontvangst in Bussum, lichtte ons na afloop van de strijd in over de sportbeoefening in Grand Rapids, de home town van president Ford en daar is men zeer trots op. (Foto: Fotostudio Vonk)
Zijn functie is assistent-chef sport en recreatie. In totaal zijn er zes man in dienst en hebben een meer dan volledige dagtaak.

Sport wordt in Grand Rapids intensief beoefend en het blijft niet alleen bij honkbal. Softball, zwemmen, atletiek e.d. krijgen ook de nodige aandacht.

Sportzaken worden allemaal via de gemeente geregeld. De jeugd kan zich bij het stadsbestuur aanmelden voor een sportbeoefening wanneer men zeven jaar is. Men kent er niet zoals bij ons sportclubs, maar uitsluitend de vorming van teams, die een nickname (bijnaam) hebben.

Op onze vraag hoeveel teams er zich met honkbal en softball bezig houden toverde Mike Zuziak ons imposante cijfers voor. Bij honkbal zijn er een honderd teams voor jongens in de leeftijd van 7-11 jaar, 30-35 teams worden gevormd van knapen van 12-18 jaar en in de leeftijdsgroep van 18-21 jiaiar zijn er tien teams.

Onvoorstelbaar hoog is het aantal softbaltemas. Bij de heren zijn er 350 en bij de dames.

Grand Rapids heeft ongeveer 200.000 inwoners en ligt in het westen van de staat Michigan op ongeveer 50 km van de monding van het Michiganmeer. Veel Hollanders hebben zich er destijds gevestigd en er werd gesproken van de grootste Nederlandse kolonie in Amerika. „Er bestaan nog veel Hollandse namen. Gordy Klein is o,a. één van de spelers met Ken Sanderg, dat toch ook echt Nederlads klinkt.

Buiten die teams van de gemeente kent men daar de Kerkteams, die in een afzonderlijke competitie spelen. Men is daar overwegend hervormd.

Accommdatie

Bij hun aankomst in Bussum hadden de Amerikaanse jongens hun ogen uitgekeken op de prachtige accommodiatde bij ORWO/HCAW.

Onze vraag gold waarom men dat zo verwonderlijk vond, want de verwachting was toch wel gewettigd, dat men in het land van de honkbalsport ook over fraaie speelvelden beschikte.

Mike Zuziak hielp ons uit deze droom. Hij stelde, dat in de gehele stad speelgelegenheid is. Op verschillende plaatsen is een honkbalveld opgezet waar die jongelui naartoe trekken. Men kent er geen kleedlokalen bij. De spelers komen in tenue van huis, spelen hun partijtje en gaan dan weer huns weegs.

Mike Zuziak en The Falcons waarderen grote gastvrijheid (Foto: ONBEKEND)
School

Bij de scholen zijn parken aangelegd, waar men de sport kan bedrijven. Het rooster op de lagere scholen geeft één uur sport per dag aan en op de high-school (middelbare) wordt daarvoor twee uur per dag uitgetrokken. Basketball is in Grand Rapids ook zeer in trek en staat op hoog peil.

Dat is wel algemeen te stellen, want gezien de tijdsbesteding aan sport kan het niet anders, dat de prestaties steeds beter worden.

Mike Zuziak, die al zes jaar de reeds voormelde functie bekleedt was het opgevallen dat zijn jongens beter uit de kluiten waren gewassen dan de knapen van ORWO/HCAW. „En ze zijn van dezelfde leeftijd'," aldus de begeleider van The Falcons, die de lichamelijke ontwikkeling toeschrijft aan het meer bedrijven aan sport dan in ons land.

Huisvesting

Over huisvesting van The Falconsheeft Mike Zuziak niets dan lof. Hij prijst bovendien de voortreffelijke organisatie die in handen is van Jan Kort met zijn secondanten Gerard Ploeger en Anco de Smet.

Met het Hollandse eten hebben de jonge Amerikanen geen moeite. Jan Kort bij het gesprek aanwezig kon dat wel bevestigen. „Het zijn goede kostgangers, maar dat is eigenlijk wel plezierig, want anders hebben wij geen eer van ons werk," aldus Jan.

In de omgang zijn de jongens uit Grand Rapids bijzonder prettig en dat is voor de pleegouders een grote voldoening.

Plannen zijn er reeds gemaakt voor een tegenbezoek aan Grand Rapids, maar of ze ten uitvoer kunnen worden gebracht, is een andere zaak. Mike Zuziak ziet het echter wel zitten temeer daar de kennismaking al dateert van 1971.

Er wordt gesproken over 1977 en dat is over twee jaar, een tijdvak waarin veel kan gebeuren. De band met Grand Rapids is hecht geworden en het Lijkt waarschijnlijk, dat die niet gemakkelijk gebroken zal worden.

Tot 8 augustus blijven The Falcons en men heeft nog een lijvig programma af te werken. Er wordt hen veel geboden in deze „fortnight" en de waardering hiervoor is groot, een prettige ervaring voor Jan Kort en de zijnen, die aan de organisatie veel tijd en moeite nebben besteed.