dinsdag, 29 juli 1975

Amerikanen beduusd van fraaie accommodatie bij ORWO-HCAW

BUSSUM — Zaterdagmorgen arriveerden de jonge Amerikaanse honkballers in Bussum. Het was bij de Dug-Inn een drukte van belang zoals o.m. uit de foto blijkt. Aan de bagage ontbrak een plunjezak met speelballen. Die is naar alle waarschijnlijkheid op het vliegveld in de States achtergebleven. (Foto: Fotostudio Vonk)
BUSSUM — Zaterdagmorgen in alle vroegte zijn de jeugdige Amerikaanse honkballers uit Grand Rapids op Schiphol geland. Om half acht was de aankomst verwacht, maar reeds om half zeven arriveerde het gezelschap op het vliegveld. Jan Kort en Anco de Smet, die ter verwelkoming aanwezig waren, moesten tijdig Bussum over de vroege aankomst inseinen. Achteraf was dat niet nodig geweest, want de Amerikanen kwamen na inventarisatie van hun spullen tot de ontdekking, dat een plunjezak met wedstrijdballen niet aanwezig was. Het vervullen van de formaliteiten nam de nodige tijd in beslag. Rond half negen had men de honkbalvallei bereikt, waar de jongelui aan de koffie konden gaan.

De Amerikaanse jongens hadden voordien al het speelveld bekeken en onderzocht Hun reactie was: „What a beautiful Baseballvalley".

Het gravel werd nauwkeurig geïnspecteerd op de echtheid. Men stond stomverbaasd over de fraaie accommodatie, die men hoe ongelooflijk het ook klinkt, in eigen omgeving niet kent. En dat in het honkballand Amerika...

Welkom

Jan Kort sprak het welkomstwoord en wenste de jongens met hun begeleiders een prettige tijd in Bussum, De jongelui werden daarna voorgesteld aan hun „pleegouders". Het verdere deel van de dag werd benut om Bussum te verkennen.

Zaterdagavond was er een gezellig samenzijn in de „Dug-Inn” waar de voorzitter van de ORWO-HCAW de heer Wim Boin de gasten begroette. Er werd nog een film vertoond van het bezoek, dat een contingent jonge HCAW’ers in 1973 aan Michigan had gebracht en die riep de nodige herinneringen op. Er was nog een persoonlijke brief van majoor Lynman S Park aan Jan Kort, waarin deze zijn spijt uitdrukte niet te kunnen meekomen vanwege de verkiezingen.

De wedstrijden

Zondag speelden de Falcons twee wedstrijden van de serie van elf, die men tijdens het verblijf in ons land zal af werken.

Een selectie van ORWO-HCAW jeugd van 16-21 moest in een dubbel de kracht van het Amerikaanse team ervaren. Beide ontmoetngen wonnen de Amerikaamse jongens op hun sloffen.

De partijen gingen over zeven innings en de uitslag was in beide wedstrijden 5—0.

De Bussumse jongens kregen tegenover de wel zeer sterke werpers weinig of geen kans. Het publiek in groten getale opgekomen, had de grootste bewondering voor het spel van de Amerikanen, maar was teleurgesteld in de tegenstand van de Bussumse equipe.

Voor de aanvang van de tweede ontmoetinig liet loco-burgemeester de heer K. A. Houtzager zich aan de spelers van beide teams voorstellen met Jan Kort als begeleider.

Bepaald indrukwekkend was het spelen van de volksliederen, die staande door de toeschouwers werden aangehoord.

Morgen gaat de reis naar Eindhoven en wordt een wedstrijd gespeeld tegen Geldrop. Woensdag wordt een trip gemaakt naar Arnhem en ongeving en wordt er niet gehonkbald. Ook niet komende donderdag, dan is er een vrije dag. Pas vrijdag wordt er weer gespeeld en wel in Heerhugowaard.

Gisteravond waren de Falcons de gast van Oosterloo Fashion Ministerpark, waarvan elders op deze pagina nog een kort verslag.