17 juni 1941

Utrechtenaren met 27-12 geslagen

H.C. '38 won van Nephieten

Ook de tweede Utrechtsche Honkbal vereeniging, de Nephieten, heeft met groote cijfers in de H.C. '38 haar meerdere moeten erkennen. De spanning was echter veel grooter dan tegen D.O.S. II, daar de eerste drie innings ongeveer gelijk opgingen, en de Nephieten een veel beter veldwerk lieten zien dan D.O.S. II.

De H.C. '38 begon niet al te best, maar heeft zich keurig hersteld en kan per saldo op een goeden wedstrijd terugzien. Vooral aan slag waren da Bussummers een stuk sterker dan hun collega's uit Utrecht. Het binnenveld was goed bezet want zoowel de achtervanger, pitcher, als de honkmenschen speelden een behoorlijke partij. Het verre veld moest blijkbaar nog wat aan het ongelijkmatige veld wennen, waardoor aanvankelijk een paar grondballen niet werden gestopt, maar na de eerste terreinverkenning ging ook dit beter, zoodat ook zij op een behoorlijken wedstrijd kunnen terugzien.

De H.C. '38 kwam met het volgende negental uit: Achtervanger: Damman; werper: Verver; 1ste honkman: Van Oene; 2de honkman: de Boer; 3de honkman: Wim Munnikhuizen; korte stop: Gerritsen; linksvelder: Graumans; middenvelder: Mastenbroek; rechtsvelder: Co Munninkhuizen.

De wedstrijd begon iets over vieren en de H.C. '38 ging het veld in, met Verver op de plaat. Een slechte vang van den eersten honkman en een verkeerde aangooi van den bowler, leverden de Nephieten twee punten op. De Bussummers brachten in de eerste innings vijf man over de thuisplaat, zoodat zij met 5—2 de leiding hadden, na de eerste slagbeurt, In de tweede innings liepen de Nephieten deze achterstand geheel in en kwamen zelfs met een punt voor te staan. H.C. '38 bracht den stand echter op 8—6 in hun voordeel. De volgende innings gingen geheel gelijk op en leverden voor ieder drie punten op, zoodat de stand bij het ingaan van de vierde innings 11—9 was. Er was dus nog van alles mogelijk, zoodat de Bussummers, wilden zij beslist winnen, toch een grooteren voorsprong moesten nemen. Het was of allen dit terdege door hadden, en nadat de Nephieten in de vijfde innings drie nullen hadden en ook drie man thuis hadden gehaald, zoodat de stand 12—11 in hun voordeel was, gingen de Bussummers weer aan slag en brachten in deze innings liefst dertien man over de thuisplaat. In deze innings waren zij bijzonder goed op slag, mede waardoor de pitcher der Nephieten af en toe de kluts kwijt raakte. Vrij spoedig hadden de H.C.-ers twee nullen maar de derde nul liet lang op zich wachten. Damman sloeg een keurige home-run, en wist mede door zijn tactisch honkloopen de Nephieten-fielders in de war te brengen, waardoor nog verscheidene menschen over de thuisplaat gingen. Een keurige 3-honkslag van Wim Munnikhuizen is het vermelden waard, en ook vooral Co Munnikhuizen, toonde zich door een 3-honkslag en een paar 2-honkslagen tot de beste hitters. Tot nu toe sloeg da H.C. '38 iederen wedstrijd een homerun, waaruit wel blijkt, dat zij aan slag haar mannetje wel staat. Na deze innings was de voorsprong opgeloopen tot 24-12, zoodat de overwinning zoo goed als zeker was. Bovendien kwam Verver er steeds beter in en, wisten de Bussummers nog drie punten aan hun score toe te voegen; de Utrechtenaren gingen in de laatste twee innings voor nul aan den kant.

De innings hadden het volgende verloop:
H.C. '38: 5, 3, 3, 13, 3, — = 27
Nephieten: 2, 4, 3, 3, 0, 0 = 12

Stand der competitie

Onderstaande competitiestand toont dat de H.C. '38 haar kans op de bovenste plaats nog in eigen handen heeft. Daar ons de uitslagen van de overige wedstrijden, die Zaterdag j.l. gespeeld zijn, nog niet bekend waren, prijkt de H.C. '38 alleen met 4 gespeelde wedstrijden in dezen stand. Zij is dan als volgt:

Hilversum 3 3 0 0 45—31 6
H.C. '38 4 3 0 1 88—49 6
Nephieten 3 2 0 1 40—45 4
D.O.S. II 3 1 0 2 31—40 2
't Gooi 2 0 0 2 16—30 0
P. & S. 3 0 0 3 33—58 0