10 juni 1941

NEPHIETEN—H.C. 38

Zaterdag om vier uur speelt de H.C. '38 haar tweeden thuiswedstrijd en ook dezen keer moet het tegen Utrechtenaren worden opgenomen. De Nephieten zijn Bussums gasten.

Wij hebben aan deze ploeg een prettige herinnering door den wedstrijd van twee jaar geleden op 't Sportpark-Zuid, toen een viertal Amerikanen de drijfkracht der vereeniging vormden.

Hoe de ploeg nu in 't veld zal verschijnen is ons onbekend. Daar zij ook reeds eenige overwinningen geboekt heeft, is oppassen de boodschap. Aan een voorspelling zullen wij ons dan ook maar niet wagen. Dat het echter a.s. Zaterdag zal spannen in de Zanderij, dat gelooven wij zeer zeker en de Bussummers starten, aangemoedigd door ‘t succes van de vorige week, met den vasten wil om te winnen! En dat zegt al heel wat!