3 juni 1941

Spannende strijd tegen Hilversum II

De H.C.'38 verloor met 15-12

De tweede competitiewedstrijd van onze Bussumsche Honkballers is in een eervolle nederlaag geëindigd. Het heeft Zaterdagmiddag geducht gespannen in het Hilversumsche Sportpark en de eerste innings gingen dan ook gelijk op. De vierde inning echter heeft de Busummers de strop bezorgd: wel werd de achterstand gedeeltelijk ingeloopen. maar ondanks uiterste krachtsinspanning kon een nederlaag niet meer ontweken worden.

Over den wedstrijd het volgende: Om half vier stelden beide negentallen zich op en de H.C.'38 begon met aan slag te gaan. De eerste inning bracht één man over de thuisplaat. Hilversum bracht het er in dezelfde inning niet veel beter af, want zoowel de pitcher van Hilversum, als Verver van de H.C. 38 wierpen den geheelen wedstrijd een behoorlijken bal. Tot en met de derde inning ging de strijd gelijk op in de vierde inning echter passeerden zes Hilversummers de thuisplaat, welke natuurlijk even zoovele punten voor vele punten voor hen opleverden. Dit was het gevolg van een paar geslagen ballen, welke niet op de juiste manier werden aangegooid en het missen van eenige vangkansen.

De volgende innings brachten weer de noodige emotie, enkele goede tikken van de H.C. '38 brachten een paar punten op en werden ook gedeeltelijk gevangen, o.a. een tik van Damman werd achter in het veld schijnbaar uitgevangen, de bal sprong echter weer uit de handschoen, maar een tweede Hilversummer die kwam toesnellen had het geluk den bal pardoes in zijn handschoen te krijgen, zoodat de Bussummers toch een nul boekten. Een goede tik van de Boer bracht hem alvast op het derde honk, maar door verkeerd aangooien leverde het. toch nog een home-run op, zoodat hij zijn devies: „elken wedstrijd één home-run" gestand heeft gehouden. De laatste inning was tevens Bussum's laatste hoop. de stand was toen 15—9.

Al spoedig gingen er twee man uit. maar daarom den moed niet opgegeven en door goed volhouden kwam toch nog één, twee, drie man binnen, zoodat de hoop herleefde. De daarop volgende slagman ging echter op 3-slag uit, hetwelk tevens het einde van deze wedstrijd beteekende.

Bij de H.C. '38 speelden behalve de pitcher de achtervanger en de derde honkman een goede partij en heeft de kort-stop Gerritsen eenige vangkansen goed benut. Bij de Hilversummers waren, met den pitcher, de achtervanger en de tweede honkman de beste spelers van het veld.

De innings hadden het volgende verloop :
Hilversum: 1, 2, 1, 6, 1, 0, 3, 1, 0 = 15
H.C. '38: 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 3 = 12

'T GOOI—H.C. '38

Zaterdag om half vier speelt de H.C. '38 ten tweeden male in Hilversum en wel tegen het eerste negental van 't Gooi.

We willen over dezen wedstrijd niet te veel zeggen, daar ons de speelsterkte van 't Gooi volkomen onbekend is. Wel weten we dat 't Gooi voor twee weken met gering verschil van Hilversum II heeft verloren, zoodat we mogen aannemen dat de tegenstand aanmerkelijk grooter zal zijn, dan men van een beginnenden derde-klasser kan verwachten.

De H.C. '38 zal zich ten volle moeten geven om ditmaal met een overwinning uit Hilversum huiswaarts te keeren. Want wil men in de running blijven, dan moet er gewonnen worden; dus aanpakken is het parool!