27 mei 1941

D.O.S. II delft met 25—9 het onderspit

DE H.C. '38 AAN SLAG

Zaterdag vonden de eerste competitiewedstrijden plaats voor de 3de klasse van den Nederlandschen Honkbalbond. De H.C. '38 uit Bussum kreeg D.O.S. II op bezoek en het beloofde een interessante wedstrijd te worden.

Om 4 uur nam de strijd in de „Zanderij" een aanvang en de Bussummers gingen voor de eerste inning het veld in. Al spoedig ging D.O.S. voor nul aan den kant en kon de H.C. '38 haar slagcapaciteiten toonen. Door het goede werpen van den D.O.S.-pitcher konden de Bussummers maar geen vat op den bal krijgen. In de laatste innings kwamen zij er echter veel beter in, getuige de home-runs van Wim Munninkhuizen en de Boer. Jammer dat eerstgenoemde het tweede honk niet aanraakte, waardoor een verdiend punt verloren ging.

Ook de 2- en 3-honkslagen van Damman, den oud-Blauw-Wit-speler, Mastenbroek en Verver verdienen vermelding, terwijl Co Munninkhuizen en Gerritsen er ook steeds beter in kwamen.
Toonden de Bussummers dat zij het slaghout beter hanteerden dan de Utrechtenaren, ook in het veld waren zij de meerderen. Enkele door D.O.S. geslagen ballen werden door Boukamp keurig uitgevangen.

Daar na acht innings de speeltijd verstreken was en de Bussumsche overwinning vast stond, ging de H.C. '38 niet meer aan slag. Alhoewel D.O.S. II met één man minder speelde, was de overwinning volkomen verdiend en zij laat dan ook aan duidelijkheid niets te wenschen.

De innings hadden het volgende verloop :
H.C. '38: 2, 0, 2, 10, 3, 5, 3, = 25
D.O.S. II: 0, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 1 = 9