20 mei 1941

Tournooi op Hemelvaartsdag te Hilversum

OM DE ZILVEREN HANDSCHOEN

Aan het honkbaltournooi om de zilveren handschoen, dat wederom op Hemelvaartsdag door de vereeniging „Hilversum wordt georganiseerd op het Sportpark in Hilversum, zal de Bussumsche Honkbalclub 1938, met de organiseerende vereeniging als eenige Gooische vertegenwoordigers deelnemen.

Daar dit tournooi zeer sterk bezet is (louter eerste klassers en overgangsklassers) kunnen wij moeilijk een succes verwachten voor de Bussummers.

Zij zijn zelf geplaatst in één afdeeling tezamen met Ajax, Blauw-Wit en H.C.K.

Echter kunnen deze wedstrijden zeer leerrijk zijn voor de jonge Bussumsche club en wij verwachten, dat de H.C. '38 zijn uiterste best zal doen om een zoo eervol mogelijk resultaat te behalen.

Honkballiefhebbers raden wij aan den 22sten Mei vrij te houden voor het zilveren Handschoentournooi, waar zij kunnen genieten van eenige interessante wedstrijden.