HARLEM NICHOLS VING BOT BIJ ROB HOFFMANN

Werper van HCAW werd gehuldigd

(Van onze sportredactie) BUSSUM — Harlem Nichols en ABC hebben bot gevangen. Beide hoofdklasse-negentallen hebben de HCAW-werper Rob Hoffmann gevraagd het volgende seizoen voor hun team uit te komen. Hoffmann, in Milaan voor de tweede keer uitgeroepen tot Europa's beste werper, heeft echter besloten zijn Bussumse vereniging niet in de steek te laten.

Zaterdag is Hoffmann door zijn vereniging om zijn prestatie gehuldigd. Bij die gelegenheid in ,,Ons Gebouw", verzekerde een door de vele blijken van hulde verraste Rob, dat hij HCAW trouw zal blijven en nu wil pogen met de Bussumse club de hoofdklasse te bereiken. ,,Wat HCAW heeft bereikt is voor zestig procent jouw werk," zo sprak de Bussumse voorzitter, de heer I. v. d. Schouw, die onthulde, dat pogingen in het werk waren gesteld om de HCAW-werper naar een andere club te krijgen.

,,Maar hij wil niet anders dan met HCAW naar de hoofdklasse," aldus de heer Van de Schouw en dat werd door Rob later beaamd. ,,Vergeet niet," zo sprak Rob Hoffmann in zijn dankwoord, ,,de club heeft mij bekend gemaakt."

Wethouder mr. J. Boor van de gemeente Bussum was eveneens speciaal om Europa's beste werper te huldigen. naar ,,Ons Gebouw" gekomen. Hem had vooral de wijze waarop de jeugd van de Bussumse honkbalclub ,,hun" Rob had gehuldigd, getroffen. De jeugd kijkt naar een idool op het sportveld, maar dat niet alleen, ook naar zijn gehele levenspatroon. Van HCAW ontving Rob Hoffmann een polshorloge, van de HCAW-jeugd een honkbaltas en een stoeltje voor zijn bijna eenjarige zoon. Roel Boodt, captain van het eerste team, gaf zijn succesvolle medespelers namens de andere acht een fraaie toiletdoos met de leus: Met Rob naar de top, daar speelt het eerste negental op!