vrijdag, 5 maart 1976

Fijne club, je inzet waard

Hans Krijnen nieuwe voorzitter HCAW

Hans Krijnen: Al smedend wordt men smid. (Foto: Goois Nieuwsblad)
BUSSUM — Hans Krijnen (40) is sinds 24 februari de nieuwe voorzitter van ORWO-HCAW en de opvolger van Wim Boin, die zijn taak aan een jongere wilde overdoen. Op de jaarvergadering van vorige week dinsdag hadden de HCAW-leden nogal moeite om de agendapunten, 2 2in getal, door te komen en werd het zoals wij schreven een Marathonzitting. De verkiezing van Hans Krijnen ontmoette niet de minste discussie. Bij acclamatie werd hij tot de nieuwe praeses benoemd.

Hans Krijnen heeft ons een wensenpakket voorgeschoteld en kort samengevat komt het hier op neer: de nieuwe „president" van de Bussumse honkbal-club wil met zijn bestuurders de sport, die in onze regio grote belangstelling geniet, nog meer impuls geven, waarbij gedacht wordt aan een muzikale omlijsting in verschillende vormen, waarbij ook jazz-ballet werd genoemd.

„De weg naar de honkbalvallei kan nog door veel meer mensen worden gevonden", aldus Hans Krijnen, die ervan overtuigd is dat het brengen van de show bij de wedstrijden zal inslaan bij het publiek.

Sportman

Krijnen, de naam zegt het overduidelijk, is een geboren en getogen Bussumer, sinds kort „uitgeweken" naar Huizen. „Ik ben er één van de kruk" aldus Hans, die de bescheidenheid zelf is en zich niet voorstaat op zijn eigen prestaties in de sport. Honkbal heeft hijzelf nooit beoefend, maar kennis van zaken is verkregen sinds vier jaar, toen zoon Sven zijn intrede deed bij ORWO-HCAW. Ik was er snel door geboeid".

De verdiensten van Hans Krijnen lagen meer bij judo, een sport die een aantal jaren zijn interesse had en waarbij hij op een vrij hoog niveau kwam. „Dat is al zo lang geleden en dat ben je weer vergeten."

Yoga staat bij de nieuwe honkbal-praeses hoog aangeschreve. Hij brengt het als trainer van de heren-softballers in praktijk. „De ademhalingsoefeningen zjn bijzonder nuttig".

Bewondering

Een grote bwondering is er voor de nu afgetreden voorzitter Wim Boin een man die volgens Krijnen nog echte vuurvreter was en in korte tijd veel voor de club heeft gedaan.” Hij was een representatieve figuur en daarom ben ik blij, dat hij onze club nog blijft dienen door het verzorgen van de public-relations."

Grote waardering is er ook voor de velen, die alle mogelijke tak-en in de vereniging vervullen en dat geheel belangeloos doen.

Toch zou Hans Krijnen het kader uitgebreider willen zien. Gebrek is er aan coaches en begeleiders voor de lagere teams. „Die zijn nog slecht te krijgen."

De honkbalpraeses stelt, dat ORWO-HCAW een fijne club is en het een voorrecht is die club te mogen leiden. „Ik hoop er iets van te kunnen maken en heb daarbij groot vertrouwen in mijn medebestuurders."

Plannen zijn er zeker om ORWO-HCAW, dat in onze regio en ver daarbuiten een goede naam heeft verworven, nog meer aanzien te geven.

Op de vorige week gehouden jaarvergadering werden Jan Kort en Henk Wessels weer in het bestuur gekozen, mannen die eerder hun sporen in die club hebben verdiend en als het ware hun come-back maken. Hans Krijnen: „Ik heb het volste vertrouwen in hen, maar teken daarbij aan dat ik het jammer vind, dat Theo Bekker uit de boot gevallen is". Bij de plannen worden de wensen toegevoegd en dat is wel een pakket. Een doorn in het oog is bijvoorbeeld de slechte accommodatie in de kleedkamers. „Die gaan wij op korte te mijn verbeteren".

Het softbalveld voldoet niet aan de eisen van de Bond en daar dreigt HCAW last mee te krijgen. Bij de gemeente Bussum liggen de plannen om het veld op de juiste afmeting te brengen, maar tot dusver is het plan niet uitgevoerd.

Eigen kweek

Waar vooral de nadruk op zal worden gelegd is de zorg voor de jeugd. „Wij willen uit eigen kweek straks eerste teamspelers vormen en daar nog meer aandacht aan besteden dan vroeger."

Een verheugende zaak vindt Hans Krijnen, dat er in het komende seizoen twee teams in de leeftijd van 16-21 jaar in de competitie zullen uitkomen. „De jongens zullen precies dezelfde belangstelling ontmoeten als het selectieteam".

Over de mogelijkheden voor het vlaggeschip kan Hans zich moeilijker uitlaten. „Daar kun je nu nog geen zinnig woord over zeggen." Hij helt naar de mening, dat de routine van de spelers van doorslaggevende aard zal zijn en dat er normaal gesproken, een zelfde resultaat als vorig seizoen zou kunnen worden bereikt.

Waar zeker op aan wordt gestuurd is een mentale training, die als zeer •elangrijk wordt beschouwd. Op 28 maart zal ORWO-HCW aan haar serie oefenwedstrijden beginnen en op 24 april wordt het startschot gelost voor de competitie.

Toekomstbeeld

Een algemeen toekomstbeeld is in zoverre gevormd, dat het de Bussumse honkbalclub beter zal gaan. „Daaraan zal keihard moeten worden gewerkt en aangezien je een stel mensen om je heen hebt, die dat willen doen, kan het bijna niet anders of het moet ons goed gaan".

Hans Krijnen hoopt natuurlijk, dat er ook successen worden geboekt „te velde", maar vindt dat niet alleen zaligmakend.

De sfeer en geest worden ook belangrijk geacht en als die goed zijn komt de rest vanzelf. En dat lijkt ons een goede filosofie.