Dries de Zwaan

Gekozen in Hall of Fame op: 10 september 2005


Een multifunctionele duizendpoot binnen de KNBSB. Vooral op softbalgebied heeft hij pionierswerk verricht. Softbal kreeg dankzij hem een prominente plaats in het Haarlems Dagblad. Hij was nationaal en internationaal scheidsrechter, official scorer, bondsbestuurder, competitieleider. Hij had zitting in o.a. commissie opleidingen en examens, organisatiecomité honkbal- en softbalweken, technische commissie ESF.