Piet Schijvenaar

Gekozen in Hall of Fame op: 3 mei 1984


Als scheidsrechter een kwart eeuw een kleurrijk figuur. Hij ontwikkelde zich vrijwel zonder voorlichting van over de Oceaan tot een umpire met Amerikaanse allure. Zijn gezag stond zelden of nooit ter discussie.