vrijdag, 25 februari 1972

Frits Hoffmann nieuwe voorzitter van HCAW

Electronisch scorebord voor honkballers

DANKWOORDEN VOOR JAN KORT

Het. bestuur van HCAW in de oude samenstelling. Van links naar rechts de heren Van Meurs, Mabelis, Simons, Hoffmann, Kort, Bakker, Wessels en Fijth. Christa Dehl-Koene was wegens een kaakoperatie niet aanwezig. (Foto: Goois Nieuwsblad)
BUSSUM — Tijdens de gisteren gehouden algemene vergadering van de honkbal- en softballvereniging HCAW vond een belangrijke bestuurswisseling plaats. Nieuwe voorzitter werd Frits Hoffmann, die Jan Kort opvolgde. De heer Kort besloot deze week af te treden, maar hij bleef wel in het bestuur. Wel uit Het bestuur traden Henk Wessels en Jan van Meurs. Diek Verdam en Wim Boïn werden in het bestuur opgenomen.

De vergadering stond in het teken van de slechte financiële toestand van de vereniging. In 1971 waren de uitgaven ongeveer achtduizend gulden hoger dan begroot was. De begroting van 1972 meldt een uitgavenpakket van 40.270 gulden .Vooral de reiskosten en de wedstrijd- en trainingskosten vergen heel wat van de vereniging. De recette was de grootste inkomstenbron (meer dan ƒ 15.000,—).

Verhoging

tekorten kunnen misschien opgevangen worden door contributieverhoging en verhoging van de entreeprijzen. Voor de groep ouder dan 20 jaar werd de contributie ƒ 90,—. Twee jaar geleden moesten deze leden nog ƒ 50,— betalen.

Dankwoorden waren er genoeg: voor de aftredende bestuursleden, voor ex-voorzitter Kort, voor de ex-bouwheer Boïn en zelfs voor journalist Jan-Pieter van Woensel, die Bussum gaat verlaten. Bouwheer Wim Boïn wordt opgevolgd door Wim Snakenborg, die wel assistentie wil hebben.

Tijdens de rondvraag kwam naar voren dat er een redelijke kans is dat HCAW weer een sponsor krijgt. Van de hoogte van het bedrag hangt af of het bestuur van HCAW zal voorstellen de naam van de sponsor te koppelen aan de verenigingsnaam.

Scorebord

Verder zullen er een electronisch scorebord en wegwijzers komen. Voor het eerste team staat een begeleidingscommissie op stapel.

Zonder veel moeilijkheden kwam de vergadering tot een goed einde, hoewel in het begin kritiek was geleverd op het feit dat het jaarverslag van de penningmeester niet naar de leden was gezonden. De leden bleken echter geen interesse te hebben, want het jaarverslag lag een week ter inzage op het verenigingsbureau.

De weinige belangstelling bleek wel uit de opkomst voor deze vergadering. Van de ongeveer 130 seniorenleden waren er nog geen veertig aanwezig.