Jan Kort (55) was de onvolprezen chef d'equipe van de Michigangangers. Veel werk is door hem verricht vóór en tijdens het verblijf in Grand Rapids. Jan, de bescheidenheid zelf zegt dat hij het de meest gewone zaak vindt jonge mensen een stuk levensvreugde te geven. „Ik ben ook blij, dat ze het zo gewaardeerd hebben". (Foto: Fotostudio Vonk)